?>
KOVAI PREMIER LEAGUE BADMINTON TOURNAMENT
KOVAI PREMIER LEAGUE   |  COVAI, TAMILNADU.
19-01-19 (to) 20-01-19N SASHMITHA
Match Overview
Time Draw Name Player-1 Player-2 Score Court
1:15 PM
GIRLS U11 SINGLES DHARANIKA -  N SASHMITHA  -  Walkover GamePoint
9:30 AM
GIRLS U11 DOUBLES S KRITHYA -  N SASHMITHA Bye Bye -
GIRLS U11 DOUBLES K GAYATHRI PRIYADARSHINI -  R SADHANA S KRITHYA  -  N SASHMITHA Walkover